کفپوش کاستو

شروع:
دوشنبه ۲ بهمن ۹۶ ۰۸:۰۰
پایان:
یک‌شنبه ۲۹ اسفند ۰۰ ۱۹:۰۰
مکان: تهران
کفپوش کاستو
برگزارکننده‌ی رویداد
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:تهران آدرس آموزشکده: تهران - بزرگراه شیخ فضل ا... جنوب - خیابان سازمان آب – خیابان حاجی پور امیر – خیابان کریمان موسسه آموزش عالی آزاد هادی