کلاس آموزش نگارش عربی

شروع:
دوشنبه ۶ آبان ۹۸ ۱۳:۰۰
پایان:
دوشنبه ۲۳ دی ۹۸ ۱۵:۰۰
کلاس آموزش نگارش عربی
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:تهران ونک، انتهای خیابان ونک، میدان شیخ بهایی، دانشگاه الزهرا (س)، دانشکده ادبیات