کلاس گویندگی، صداسازی و فن بیان

شروع رویداد
جمعه ۱۳ مهر ۹۷ ۱۴:۰۰
پایان رویداد
دوشنبه ۱۳ اسفند ۹۷ ۱۹:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادغیره / غیره
اضافه به تقویم
کلاس گویندگی، صداسازی و فن بیان
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:تهران ونک،میدان شیخ بهایی، دانشگاه الزهرا