کنفرانس بین المللی مدیریت حسابداری آلمان هامبورگ

کنفرانس بین المللی مدیریت حسابداری آلمان هامبورگ

-
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

Knowledge Innovation Communities

شماره دبیرخانه:
۰۹۱۹۰۳۲۰۳۰۳

زمان: -

آدرس: تهران آلمان هامبورگ

موقعیت جغرافیایی رویداد