کنفرانس مُدیـریَتِ تَغییــروتَحـَـوُّل ایــران

شروع رویداد
چهارشنبه ۱۴ مهر ۹۵ ۰۸:۳۰
پایان رویداد
پنج‌شنبه ۱۵ مهر ۹۵ ۱۷:۳۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادمدیریت / صنعتی
اضافه به تقویم
کنفرانس مُدیـریَتِ تَغییــروتَحـَـوُّل ایــران
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۰۲۱۸۸۱۷۰۸۱۱-۸۸۱۷۰۸۱۲
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:تهران دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت