کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشور های اسلامی

شروع رویداد
چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۹۷ ۰۸:۰۰
پایان رویداد
پنج‌شنبه ۲۰ اردیبهشت ۹۷ ۱۹:۰۰
مکان رویدادمشهد
موضوع رویدادغیره / غیره
اضافه به تقویم
کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشور های اسلامی
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:مشهد دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده معماری و شهرسازی