کنگره ملی مدیران صنعت و تجارت

شروع رویداد
سه‌شنبه ۱۵ خرداد ۹۷ ۲۰:۵۵
پایان رویداد
سه‌شنبه ۱۵ خرداد ۹۷ ۲۰:۵۵
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادمدیریت / صنعتی
اضافه به تقویم
 کنگره ملی مدیران صنعت و تجارت
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس:تهران تهران . مرکز همایشهای صداوسیمای ج. ا.ا