رویداد به پایان رسیده است!
کوچینگ گروهی استرس در تاریخ یکشنبه ۲۰ بهمن به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

کوچینگ گروهی استرس

شروع:
دوشنبه ۳۰ دی ۹۸ ۰۰:۰۰
پایان:
یک‌شنبه ۲۰ بهمن ۹۸ ۱۹:۰۰
کوچینگ گروهی استرس
برگزارکننده‌ی رویداد