رویداد به پایان رسیده است!
کارگاه اشنایی با بورس در تاریخ چهارشنبه ۴ اردیبهشت به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)
کاور
چهارشنبه ۴ اردیبهشت

کارگاه اشنایی با بورس

  • رایگان
  • سنندج
  • مدیریت
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس: سنندج دانشگاه کردستان،دانشکده علوم انسانی