کارگاه اشنایی با بورس

شروع:
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۹۸ ۰۹:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۹۸ ۱۸:۰۰
کارگاه اشنایی با بورس
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:سنندج دانشگاه کردستان،دانشکده علوم انسانی