رویداد به پایان رسیده است!
کارگاه اشنایی با بورس در تاریخ چهارشنبه ۴ اردیبهشت به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

کارگاه اشنایی با بورس

شروع:
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۹۸ ۰۹:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۹۸ ۱۸:۰۰
کارگاه اشنایی با بورس
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس:سنندج دانشگاه کردستان،دانشکده علوم انسانی