گام ششم - ورود به بازارهای هدف

شروع رویداد
دوشنبه ۲۸ آبان ۹۷ ۰۸:۰۰
پایان رویداد
دوشنبه ۲۸ آبان ۹۷ ۱۷:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادکارآفرینی / آموزش
اضافه به تقویم
گام ششم - ورود به بازارهای هدف
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۰۲۱۲۵۹۴۲
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
ثبت نام و پذیرش۰۸:۰۰۱۷:۰۰

سخنرانان

محمدامین حاج کاظمیان

محمدامین حاج کاظمیان

8 دوره صادرکننده نمونه ملی و ممتاز

8 دوره صادرکننده نمونه ملی و ممتاز
خالق برند ملی
...A REAL EXPORTER
INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPER, CEO OF AHT & FOUNDER OF THE PEACEFUL WORLD NATIONAL BRAND+EXPORTCAMPAIGN+IRAN DRIED FRUIT CENTER 4 R&D

هادی نیلی احمدآبادی

هادی نیلی احمدآبادی

کارشناس و مشاور حوزه صادرات

کارشناس و مشاور حوزه صادرات

برگزارکنندگان

سازمان توسعه تجارت ایران

سازمان توسعه تجارت ایران

انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

توضیحات

و من يقين دارم به زودي، تصميم سازان اقتصادي دولت محترم تدبير و اميد، به كم لطفيهاي خود در باب نحوه برخورد با صادركنندگان خوشنام اين مرز و بوم، پي خواهند برد.
آن بزرگواران، يقيناً به اين حقيقت خواهند رسيد كه پيمان سپاري ارزي، جز زيان براي اقتصاد، اشتغال و ارزآوري كشور، هيچ دستآوردي نداشته و نخواهد داشت.
و من همچنان اميدوار ...
چون بجاي نقد، همواره راهكارهايي اجرايي براي گذار از چالشها، براي همه جوانان، كارآفرينان، صنعتگران و حتي رقباي تجاريم داشته و دارم.
و همچنان سرسختانه مي كوشم ...
كه پويش ملي صادرات و كارآفريني به روش صادرات، تنها ابزار حفظ منافع فردي، سازماني و ملي ما خواهد بود.

سوالات متداول

بلیت پرینت شود یا خیر؟
بله

توضیحات

و من يقين دارم به زودي، تصميم سازان اقتصادي دولت محترم تدبير و اميد، به كم لطفيهاي خود در باب نحوه برخورد با صادركنندگان خوشنام اين مرز و بوم، پي خواهند برد.
آن بزرگواران، يقيناً به اين حقيقت خواهند رسيد كه پيمان سپاري ارزي، جز زيان براي اقتصاد، اشتغال و ارزآوري كشور، هيچ دستآوردي نداشته و نخواهد داشت.
و من همچنان اميدوار ...
چون بجاي نقد، همواره راهكارهايي اجرايي براي گذار از چالشها، براي همه جوانان، كارآفرينان، صنعتگران و حتي رقباي تجاريم داشته و دارم.
و همچنان سرسختانه مي كوشم ...
كه پويش ملي صادرات و كارآفريني به روش صادرات، تنها ابزار حفظ منافع فردي، سازماني و ملي ما خواهد بود.

سوالات متداول

بلیت پرینت شود یا خیر؟
بله

آدرس:تهران بزرگراه شهیدچمران، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران، سالن خلیج فارس