رویداد به پایان رسیده است!
گام ششم - ورود به بازارهای هدف در تاریخدوشنبه ۲۸ آبانبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

گام ششم - ورود به بازارهای هدف

شروع:
دوشنبه ۲۸ آبان ۹۷ ۰۸:۰۰
پایان:
دوشنبه ۲۸ آبان ۹۷ ۱۷:۰۰
گام ششم - ورود به بازارهای هدف
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
ثبت نام و پذیرش۰۸:۰۰۱۷:۰۰

سخنرانان

محمدامین حاج کاظمیان

محمدامین حاج کاظمیان

8 دوره صادرکننده نمونه ملی و ممتاز

8 دوره صادرکننده نمونه ملی و ممتاز
خالق برند ملی
...A REAL EXPORTER
INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPER, CEO OF AHT & FOUNDER OF THE PEACEFUL WORLD NATIONAL BRAND+EXPORTCAMPAIGN+IRAN DRIED FRUIT CENTER 4 R&D

هادی نیلی احمدآبادی

هادی نیلی احمدآبادی

کارشناس و مشاور حوزه صادرات

کارشناس و مشاور حوزه صادرات

برگزارکنندگان

سازمان توسعه تجارت ایران

سازمان توسعه تجارت ایران

انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

توضیحات

و من يقين دارم به زودي، تصميم سازان اقتصادي دولت محترم تدبير و اميد، به كم لطفيهاي خود در باب نحوه برخورد با صادركنندگان خوشنام اين مرز و بوم، پي خواهند برد.
آن بزرگواران، يقيناً به اين حقيقت خواهند رسيد كه پيمان سپاري ارزي، جز زيان براي اقتصاد، اشتغال و ارزآوري كشور، هيچ دستآوردي نداشته و نخواهد داشت.
و من همچنان اميدوار ...
چون بجاي نقد، همواره راهكارهايي اجرايي براي گذار از چالشها، براي همه جوانان، كارآفرينان، صنعتگران و حتي رقباي تجاريم داشته و دارم.
و همچنان سرسختانه مي كوشم ...
كه پويش ملي صادرات و كارآفريني به روش صادرات، تنها ابزار حفظ منافع فردي، سازماني و ملي ما خواهد بود.

سوالات متداول

بلیت پرینت شود یا خیر؟
بله

توضیحات

و من يقين دارم به زودي، تصميم سازان اقتصادي دولت محترم تدبير و اميد، به كم لطفيهاي خود در باب نحوه برخورد با صادركنندگان خوشنام اين مرز و بوم، پي خواهند برد.
آن بزرگواران، يقيناً به اين حقيقت خواهند رسيد كه پيمان سپاري ارزي، جز زيان براي اقتصاد، اشتغال و ارزآوري كشور، هيچ دستآوردي نداشته و نخواهد داشت.
و من همچنان اميدوار ...
چون بجاي نقد، همواره راهكارهايي اجرايي براي گذار از چالشها، براي همه جوانان، كارآفرينان، صنعتگران و حتي رقباي تجاريم داشته و دارم.
و همچنان سرسختانه مي كوشم ...
كه پويش ملي صادرات و كارآفريني به روش صادرات، تنها ابزار حفظ منافع فردي، سازماني و ملي ما خواهد بود.

سوالات متداول

بلیت پرینت شود یا خیر؟
بله

آدرس:تهران بزرگراه شهیدچمران، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران، سالن خلیج فارس