رویداد به پایان رسیده است!
گردهمایی معماری و شناخت، زندگی آینده شهر (معماری با چاشنی کودکی و سالمندی) در تاریخ دوشنبه ۲ اردیبهشت به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

گردهمایی معماری و شناخت، زندگی آینده شهر (معماری با چاشنی کودکی و سالمندی)

شروع:
دوشنبه ۲ اردیبهشت ۹۸ ۱۷:۳۰
پایان:
دوشنبه ۲ اردیبهشت ۹۸ ۲۰:۰۰
گردهمایی معماری و شناخت، زندگی آینده شهر (معماری با چاشنی کودکی و سالمندی)
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

معماری و شناخت، زندگی آینده شهر (با چاشنی کودکی و سالمندی)

 فضای فیزیکی که انسان ها در آن زندگی و کارمی کنند، دارای پیامدهای فراوانی درزمینه طبیعت،کیفیت زندگی روزمره و تجربیات حاصل از تعامل آن ها است.همانطور که وینستون چرچیل می گوید: "ما ساختمان هایمان را شکل می دهیم وساختمان هاما را ."،درک فضای اطراف ما یک چالش برای بسیاری از رشته ها بوده است. به طور سنتی، با وجود محدودیت های همپوشانی بین چنین رشته و ذینفعان ،معماری هایی انجام شده وتبادل اطلاعات انجام می شده است . چيزي که دراین میان از دست رفته است، يک طراحي جامع و پارادايم استقرار در هر جنبه و مشارکت کننده (مانند کاربران، طراحان، مهندسان، سياستگذاران) در فرآيند طراحي است. زمان آن است که به طور فعال ارتباطات میان رشته ای را تقویت گردد تا روابط فضاهای طراحی و طراح، تجارب فضایی انسان و محاسبات مکانی برای طراحی بهتر درک شود.به طور مثال،معماران فضا را با طراحی ساختمان ها و شهرها شکل می دهند؛روانشناسان و دانشمندان شناختی به بررسی نحوه فهم انسان ها و نحوه رفتار آنها در فضا می پردازندو دانشمندان کامپیوتر باید راهی برای نمایندگی و محاسبات با فضا را بیابند. ساختار ، رفتار و عملکرد درک شده در سیستم های طراحی و تحلیل طراحی،افراد یعنی کاربران فضاهای طراحی شده و تکیه بر الزامات طراحی در انتزاع .

برای تسهیل این امر نشست هایی با حضور رشته های متقابل در نظر گرفته شده است  که سوالاتی در مورد ارتباط هنر و علم طراحی، دیدگاه تحلیلی و سنتز طراحی، شواهد تجربی و درک طراحی والزامات علوم دیگر در آن، انجام خواهد شد. 

نشست اول : معماری با چاشنی کودکی وسالمندی  وظهور دانش شناختی  در فرآیند های طراحی

"درک اینکه چگونه انسان ها به ساختمان ها واکنش نشان می دهند، مثلا چگونه از طریق آن به راه خود ادامه می دهند، یک جنبه کلیدی برای گرفتن دیدگاه کاربر محور است. روانشناسی و علوم شناختی می توانند باارائه دستورالعمل ها و راهکار ها مبتنی بر شواهد،شیوه ای جدید در نگرش معماری ارائه دهند. "دکتر کریستوفر هولشر

اولین نشست فوق که در 2 اردیبهشت سال جاری برگزار می شود ،دستاوردهای نظری و روش شناختی، رشته های شناختی در حوزه طراحی معماری مورد بررسی قرار می دهدو گفت و گو بین پژوهشگران از تحقیقات طراحی و رشته های آموزشی و همچنین دانشجویان حرفه ای که در قالب یک مجموعه ی شهری طراحی میان رشته ای را در حوزه ی کودک وسالمند انجام داده اند به بررسی سلامت روان ، نیاز های کودکان و سالمندان در مراکز محله در آینده ای نه چندان دور پرداخته خواهد شد. موضوعات اصلی برجسته در این نشست عبارتند از:

1.     سیستم های شناختی طبیعی و حال کاربران حاضر درمجموعه ونیاز استفاده کنندگان , هندسه ی نامحدود در طبیعت محدود و مباحث کنونی در شناخت فضایی، رویکرد شناختی در  طراحی فضاهای کاربر محور به منطور تولید فضاهای تعاملی است .

2.     هوش مصنوعی. حالت پیشرفته در محاسبات فضایی برای طراحی، به عنوان مثال، تاکید بر نقش نمایندگی فضایی تخصصی و استدلال در طراحی به ویژه، و نمایش دانش و استدلال و مصنوعی

3.     اطلاعات هوش مصنوعی به طور کلی

4.     کارگاه ونمایش 1 ساعته از مدل تبیین وطراحی شده در فضای کودکی با یادمان های کودکی

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
آغاز و خوش‌آمدگویی

آدرس:تهران دانشگاه شهید بهشتی - تالار مولوی