کاور
یک‌شنبه ۵ بهمن ساعت ۱۸:۰۰

مهارت های 6 گانه ی موفقیت

  • ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  • آنلاین
  • تحصیلی
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

مهارت های 6گانه ی موفقیت

جلسه ی اول /5بهمن
جلسه ی دوم / 12 بهمن
جلسه ی سوم / 19 بهمن
جلسه ی چهارم / 26 بهمن
جلسه ی پنجم/3اسفند
جلسه ی ششم / 10 اسفند
عنوانشروعپایان
آغاز و خوش‌آمدگویی۱۸:۰۰۱۹:۳۰
عزت نفس و خود اگاهی ۱۸:۵ ۱۹:۲۵
جمعبندی ۱۹:۲۵۱۹:۳۰
عنوانشروعپایان
مروری بر درس قبل ۱۸:۰۰۱۸:۵
حدف گزاری در زندگی ۱۸:۵۱۹:۲۵
جمعبندی ۱۹:۲۵ ۱۹:۳۰
عنوانشروعپایان
مروری بر درس قبل ۱۸:۰۰۱۸:۵
مهارت تصمیم گیری ۱۸:۰۵ ۱۹:۲۵
جمعبندی ۱۹:۲۵ ۱۹:۳۰
عنوانشروعپایان
مروری بر درس قبل ۱۸:۰۰۱۸:۰۵
مهارت قاطعیت ۱۸:۰۵۱۹:۲۵
جمعبندی ۱۹:۲۵ ۱۹:۳۰
عنوانشروعپایان
مروری بر درس قبل ۱۸:۰۰۱۸:۰۵
مهارت حل مساله ۱۸:۵۱۹:۲۵
جمعبندی ۱۹:۲۵ ۱۹:۳۰
عنوانشروعپایان
مروری بردرس قبل ۱۸:۰۰۱۸:۰۵
مهارت مقابله با استرس ۱۸:۰۵ ۱۹:۲۵
جمعبندی ۱۹:۲۵ ۱۹:۳۰

مهات های 6 گانه ی موفقیت


عرض سلام ووقت بخیر خدمت همه عزیزان مهارت های 6گانه ی موفقیت <حرفینو >که از سنین  10تا15 سال است که شامل : 

1:عزت نفس و خود اگاهی 

2:حدف گزاری در زندگی 

3:مهارت تصمیم گیری 

4:مهارت قاطعیت 

5:مهارت حل مساله 

6:مهارت مقابله با استرس 

هریک از موضوعات فوق طی جلسات90 دقیقه ای در قالب کارگاه و به شکل لایو برگزار میگردد.

                                                  

مدرس

مدرس : خانم مائده حسام
مدرس : خانم مائده حسام
کارشناس ارشد مشاره

تاسیس کننده

امیرشایان قلمکاری
امیرشایان قلمکاری

برگزار‌کننده

آواتار

حرفینو

حرفینو با مدیریت امیرشایان قلمکاری

رویداد های برگزارشده۱
رویداد های فعال۱
  • شروع: یک‌شنبه ۵ بهمن ساعت ۱۸:۰۰
  • پایان: یک‌شنبه ۱۰ اسفند ساعت ۱۹:۳۰
رویداد آنلاین است.

اشتراک‌گذاری رویداد

connectکانکت برای این رویداد فعال است