گروه‌درمانی رهایی از کامل‌طلبی

شروع:
دوشنبه ۱۶ دی ۹۸ ۱۸:۰۰
پایان:
دوشنبه ۲۸ بهمن ۹۸ ۲۰:۳۰
گروه‌درمانی رهایی از کامل‌طلبی
برگزارکننده‌ی رویداد
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس: تهران انتهای یوسف‌آباد، نبش خیابان شصتم، ساختمان تابان، طبقۀ چهارم، واحد 403