گروه‌درمانی2 رهایی از کامل‌طلبی

شروع:
شنبه ۲۶ مرداد ۹۸ ۱۷:۰۰
پایان:
شنبه ۱۶ شهریور ۹۸ ۲۰:۰۰
گروه‌درمانی2 رهایی از کامل‌طلبی
برگزارکننده‌ی رویداد
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:تهران انتهای یوسف‌آباد، نب خیابان شصتم، ساختمان تابان، طبقۀ چهارم، واحد 403