گروه مطالعاتی فیزیولوژی گیاهی

شروع:
سه‌شنبه ۲۱ آبان ۹۸ ۱۶:۰۰
پایان:
سه‌شنبه ۳ دی ۹۸ ۱۷:۰۰
مکان: تهران
گروه مطالعاتی فیزیولوژی گیاهی
برگزارکننده‌ی رویداد
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:تهران خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا (س)