رویداد به پایان رسیده است!
گزارش نویسی حرفه ای در تاریخ پنج‌شنبه ۲۲ شهریور به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

گزارش نویسی حرفه ای

شروع:
پنج‌شنبه ۲۲ شهریور ۹۷ ۰۹:۰۰
پایان:
پنج‌شنبه ۲۲ شهریور ۹۷ ۱۳:۰۰
گزارش نویسی حرفه ای
برگزارکننده‌ی رویداد

آدرس: تهران تهران- خیابان ۱۶ آذر- دانشگاه تهران- دانشکده فنی دانشگاه تهران- گروه مهندسی عمران- انجمن علمی مهندسی عمران