گیلان ویکند
رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۴۱
دنبال کننده
۱
کل رویدادها

لیست کارگاه های رویداد توسط تسهیلگر و منتورها: چهارشنبه عصر: افتتاحیه و ارائه آسانسوری ایده ها چهارشنبه شب: تشکیل تیم و دریافت تجهیزات و طوفان فکری پنج شنبه صبح: کارگاه بوم مدل کسب و کار (BMC) پنج شنبه عصر: کارگاه اعتبارسنجی (Validation) پنج شنبه عصر: کارگاه کمینه محصول قابل ارائه (MVP) پنج شنبه آخر وقت (یا جمعه صبح) کارگاه ارائه موث...

آدرس

رشت کارخانه نوآوری گیلان

موقعیت جغرافیایی رویداد