یادگیری ماشین (مدل های طبقه بندی در تشخیص کرونا)
رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
برگزار‌کننده:
سجاد شفیع خانی
۵۳
دنبال کننده
۱
کل رویدادها

با همکاری IEEE BZTE Student Branch...