رویداد به پایان رسیده است!
یازدهمین باشگاه علم و فناوری روشنان در تاریخدوشنبه ۲۹ بهمنبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

یازدهمین باشگاه علم و فناوری روشنان

شروع:
دوشنبه ۲۹ بهمن ۹۷ ۱۵:۰۰
پایان:
دوشنبه ۲۹ بهمن ۹۷ ۱۸:۰۰
مکان: ری
یازدهمین باشگاه علم و فناوری روشنان
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:ری شهرری میدان سلمان فارسی جنب پمپ گاز ساختمان خدمات اجتماعی منطقه 20 سالن همایش