۴ نشست با طعم غذاهای دارویی!

شروع:
یک‌شنبه ۲۱ مهر ۹۸ ۱۵:۳۰
پایان:
یک‌شنبه ۲۸ مهر ۹۸ ۱۷:۳۰
مکان: شیراز
۴ نشست با طعم غذاهای دارویی!
برگزارکننده‌ی رویداد
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:شیراز زند، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، سالن کنفرانس کانون ها