رویداد به پایان رسیده است!
بیستمین و یکمین همفکر ایلام در تاریخچهارشنبه ۲۴ خردادبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

بیستمین و یکمین همفکر ایلام

شروع:
چهارشنبه ۲۴ خرداد ۹۶ ۱۵:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۲۴ خرداد ۹۶ ۱۸:۰۰
بیستمین و یکمین همفکر ایلام
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس:ایلام به زودی اعلام می شود