دوره آموزشی آشنایی با رویکردهای میان‌رشته‌ای در الهیات و فرهنگ و ارتباطات

شروع:
پنج‌شنبه ۲۳ آبان ۹۸ ۱۰:۰۰
پایان:
پنج‌شنبه ۲۲ اسفند ۹۸ ۱۲:۰۰
دوره آموزشی آشنایی با رویکردهای میان‌رشته‌ای در الهیات و فرهنگ و ارتباطات
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

اهداف این دوره آموزشی

  • 1⃣ آشنایی دانشجویان محترم با رویکردهایی پژوهشی همچون: زبان‌شناسی، معناشناسی، انسان‌شناسی، نسخه‌پژوهی، تحلیل کمی روایات، تاریخ انگاره، تحلیل گفتمان، تحلیل محتوا، هرمنوتیک، مطالعات تطبیقی ادیان و ...
  • 2⃣ شناخت ضرورت و جایگاه هر یک از رویکردهای نام‌برده در مطالعات علوم انسانی اسلامی
  • 3⃣ کارکرد هر یک از رویکردهای فوق در بازشناسی اثراث اسلامی
  • 4⃣ معرفی برخی منابع مطالعاتی برای آشنایی بیشتر با رویکردهای مزبور
  • 5⃣ آشناسایی خلأهای موجود در هر یک از عرصه‌های پژوهشی مذکور و ارائه راهکارهایی برای جبران آن
  • 6⃣ آشنایی با زمینه‌های پژوهشی میان‌رشتگی با رویکردهای نام‌برده همراه با حضور اساتید برتر فعال در زمینه تدریس و تأليف آثار علمی در رشته‌های پژوهشی نام‌برده

روزهای پنجشنبه ، ساعت ۱۰ الی ۱۲

روز اول
عنوانشروعپایان
آغاز و خوش‌آمدگویی

آدرس:تهران بزرگراه شهید چمران،پل مدیریت،دانشگاه امام صادق علیه السلام