رویداد به پایان رسیده است!
کارگاه طراحی وشبیه سازی نیروگاه خورشیدی با استفاده از نرم افزار Pvsol در تاریخپنج‌شنبه ۴ بهمنبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

کارگاه طراحی وشبیه سازی نیروگاه خورشیدی با استفاده از نرم افزار Pvsol

شروع:
چهارشنبه ۳ بهمن ۹۷ ۱۵:۰۰
پایان:
پنج‌شنبه ۴ بهمن ۹۷ ۱۹:۰۰
کارگاه طراحی وشبیه سازی نیروگاه خورشیدی با استفاده از نرم افزار Pvsol
برگزارکننده‌ی رویداد

آدرس:تهران تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، ک فردانش پ22