رویداد به پایان رسیده است!
عکاسی به مثابه سند؛ چیستی و چرایی‌های ثبت یک شهر با حضور حامد قصری در تاریخچهارشنبه ۱۷ بهمنبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

عکاسی به مثابه سند؛ چیستی و چرایی‌های ثبت یک شهر با حضور حامد قصری

شروع:
چهارشنبه ۱۷ بهمن ۹۷ ۱۶:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۱۷ بهمن ۹۷ ۱۹:۰۰
عکاسی به مثابه سند؛ چیستی و چرایی‌های ثبت یک شهر  با حضور حامد قصری
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:اصفهان میدان فیض نگارستان امام خمینی ره