رویداد به پایان رسیده است!
هـــــمایش بـــــــــزرگ 23 راهکـــــار فوق العـــــاده در تاریخ جمعه ۲۳ اسفند به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم

کاور
جمعه ۲۳ اسفند ساعت ۱۶:۰۰

هـــــمایش بـــــــــزرگ 23 راهکـــــار فوق العـــــاده

 • از ۱۵۰,۰۰۰ تومان
 • بابلسر
 • توسعه فردی و خانواده
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات


 • همایش ویــــــژه
 • آنچـــــه مــی آمـــــــوزیم:
 • 23 راهکار برای بهره وری و رشد فردی
 • به چه صورت در کسب وکار خود در سال جدید به موفقیت دست یابیم
 • در سال جدید به یک قدم به موفقیت نزدیک تر شویم
 • آمادگی برای شروع سال جــــــدیـــــــد
 • راهکارهایی برای خوشحالی بیشتر در سال جدید
 • به چه صورت در تحصیل و یا دانشگاه خودموفق شویم

توضیحات


قـــــیمــــت هـــــای ویـــــــژه:

کد تخفیف عادی:

تاریخ استفاده از کد: 24 دی تا 4 بهمن     - 33%           takhfif-33

تاریخ استفاده از کد: 5بهمن  تا3 اسفند      - 20%           takhfif-20

تاریخ استفاده از کد: 9 اسفند تا 16 اسفند  - 10%           takhfif-10

تاریخ استفاده از کد: 24 دی تا 1 اسفند     - 28%          vip-28


توضیحات


رزرو جایگاه براساس اولویت در ثبت نام می باشد

 • شروع: جمعه ۲۳ اسفند ساعت ۱۶:۰۰
 • پایان: جمعه ۲۳ اسفند ساعت ۲۰:۰۰

آدرس: بابلسر هتل بین المللی میزبان