کتابخانه فرهنگسرای شهدای محله گورت

شروع:
شنبه ۲۲ تیر ۹۸ ۰۸:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۹۹ ۱۹:۰۰
مکان: اصفهان
موضوع:غیره / غیره
کتابخانه فرهنگسرای شهدای محله گورت
برگزارکننده‌ی رویداد
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

تذکرات

1_مدت اعتبار کارت عضویتاز ابتدای مرداد ماه و در صورت تایید مسئول سالن مطالعه قابل تمدید است.


2_همراه داشتن کارت عضویت سالن برلی استفاده از سالن مطالعه الزامی است.


3_خانم ها و آقایان هنگام حضوردر سالن مطالعه ملزم به رعایت اصول اخلاقی و شئونات اسلامی پوشش کامل اسلامی هستند.


4_کارت عضویت هر سالن مطالعه تنها برای استفاده از همان سالن قابل استفاده است.


5_در صورت مفقود شدن کارت عضویت صدور المثنی تحت شرایط خاص و بادریافت هزینه مربوطه انجام خواهد شد.


6_پس از انجام مراحل ثبت نام و قطعی شدن آن امکان انصراف و استرداد وجه واریزشده امکان پذیر نیست.


7_سالن مطالعه هیچ تعهدی در قبال مراجعین پس از تکمیل ظرفیت ندارد و اولویت با کسی است ک زودتر مراجعه کند.

آدرس:اصفهان اصفهان ، جی شرقی ، روستای گورت ، خیابان شهید دکتر باهنر ، فرهنگسرای شهدای محله گورت ، طبقه اول