رویداد به پایان رسیده است!
12مین رویداد اصول و فنون تدریس در تاریخ چهارشنبه ۴ دی به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

12مین رویداد اصول و فنون تدریس

شروع:
چهارشنبه ۶ آذر ۹۸ ۱۷:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۴ دی ۹۸ ۱۹:۰۰
12مین رویداد اصول و فنون تدریس

آدرس:اصفهان چهار باغ بالا/شریعتی شرقی/ حد فاصل بانک آینده و اورژانس(100متربالاترازاورژانس)/پلاک12+1/مرکز آموزش های تخصصی و کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد