رویداد به پایان رسیده است!
دریافت آثار ومقالات در تاریخچهارشنبه ۳۰ آبانبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

دریافت آثار ومقالات

شروع:
یک‌شنبه ۲۲ مهر ۹۷ ۰۸:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۳۰ آبان ۹۷ ۱۹:۰۰
دریافت آثار ومقالات
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:اصفهان خیابان ابشار_خ سلمان فارسی _ روبه روی کارواش مشتاق _ ک سرو _ دانشگاه پیام نور خوراسگان