رویداد به پایان رسیده است!
کارگاه واژه شناسی انگلیسی(کدینگ 504) در تاریخ جمعه ۲۱ دی به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)
کاور
جمعه ۲۱ دی ساعت ۰۸:۰۰

کارگاه واژه شناسی انگلیسی(کدینگ 504)

  • رایگان
  • اصفهان
  • علوم انسانی
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

زمان‌بندی

1397/09/26
1397/08/27
عنوانشروعپایان
پذیرش۰۸:۰۰۰۸:۳۰
خیرمقدم گوئی۰۸:۳۰۰۸:۴۵
پارت اول ۰۹:۰۰۱۰:۳۰
پارت دوم ۱۰:۴۵۱۲:۰۰
عنوانشروعپایان
پذیرش ۰۸:۰۰۰۸:۳۰
پارت اول ۰۸:۳۰۱۰:۰۰
پارت دوم ۱۰:۱۵۱۲:۰۰
آزمون۱۲:۰۰۱۲:۳۰
  • شروع: جمعه ۲۱ دی ساعت ۰۸:۰۰
  • پایان: جمعه ۲۱ دی ساعت ۱۲:۰۰

آدرس: اصفهان اصفهان -خ شمس آبادی - نرسیده به چهارره قصر- مرکز تحقیقات معلمان