رویداد به پایان رسیده است!
جلسات مقاله‌خوانی انجمن علمی عکاسی در تاریخ پنج‌شنبه ۷ آذر به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم

کاور
شنبه ۲۵ آبان ساعت ۱۰:۳۰

جلسات مقاله‌خوانی انجمن علمی عکاسی

  • رایگان
  • اصفهان
  • فرهنگی هنری
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

زمان‌بندی

روز اول
روز دوم
روز سوم
روز چهارم
روز پنجم
روز ششم
روز هفتم
عنوانشروعپایان
بازنمایی و صدق۲۵ آبان - ۱۰:۳۰۱۲
عنوانشروعپایان
بازنمایی و صدق (جلسه دوم)۲ آذر - ۱۰:۳۰۱۲
عنوانشروعپایان
عکاسی و بازنمایی۷ آذر - ۱۰:۳۰۱۲
عنوانشروعپایان
عکاسی و بازنمایی (جلسه دوم)۹ آذر - ۱۰:۳۰۱۲
عنوانشروعپایان
هستی‌شناسی تصویر عکاسی۱۶ آذر - ۱۰:۳۰۱۲
عنوانشروعپایان
مقدمه چشم عکاس۲۳ آذر - ۱۰:۳۰ ۱۲
عنوانشروعپایان
عکاسی هنری و مساله‌ای به‌نام عینی نگری۳۰ آذر - ۱۰:۳۰ ۱۲

آدرس

اصفهان حکیم نظامی-سنگتراشها-مادی خواجه عابد-دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه هنر اصفهان (مدرسه فرانسوی‌ها)

موقعیت جغرافیایی رویداد

برگزار‌کننده

آواتار

انجمن علمی عکاسی دانشگاه هنر اصفهان

انجمن علمی عکاسی متشکل از دانشجویان رشته عکاسی دانشگاه هنر اصفهان

رویداد های برگزارشده۱
رویداد های فعال۰