رویداد به پایان رسیده است!
سیستم مدیریت ایمنی، سلامت و محیط زیست (HSE-MS)،با گواهینامه مرکز تحقیقات و تعلیمات،حفاظت فنی و بهداشت کار در تاریخدوشنبه ۹ بهمنبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

سیستم مدیریت ایمنی، سلامت و محیط زیست (HSE-MS)،با گواهینامه مرکز تحقیقات و تعلیمات،حفاظت فنی و بهداشت کار

شروع:
شنبه ۷ بهمن ۹۶ ۰۹:۰۰
پایان:
دوشنبه ۹ بهمن ۹۶ ۱۶:۰۰
 سیستم مدیریت ایمنی، سلامت و محیط زیست (HSE-MS)،با گواهینامه مرکز تحقیقات و تعلیمات،حفاظت فنی و بهداشت کار
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

 

ارائه گواهینامه مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار

با حضور اساتید مجرب و مورد تأیید وزارت کار

 

ویژه

مدیران و کارشناسان ایمنی و بهداشت کار

 

هدف دوره

تقلیل حوادث تلخ شغلی و توانایی بهره گیری از فنون مناسب مدیریت و ایجاد سیستم مدیریت ایمنی کار، سلامت و محیط زیست به منظور پیاده سازی و تلفیق سیستم‌های مدیریتی مرتبط با HSE

 

مدت دوره

20 ساعت

 

محتوی

آشنايی با مفاهيم و واژگان، اصطلاحات و تعاریف در سیستم های مدیریت HSE (ایمنی کار، سلامت و محیط زیست

مروری برمدل ها و گزینه های سيستم مديريت HSE

تشريح الزامات سيستم یکپارچه مديريت HSE بر مبنای OHSAS 18001 و ISO 14001 و OGP

تعهد و رهبری، خط مشی و اهداف استراتژيك در سیستم های مدیریت HSE

سازماندهی و مستندات در سیستم های مدیریت HSE

مديريت ريسك شامل شناسایی خطرات، ارزیابی ریسک و تعیین کنترل‌ها

طرح ريزی شامل مديريت تغيير و آمادگی و واکنش در شرايط اضطراری

اجرا، عملیات، بررسی، پايش و ارزیابی عملکرد

بازنگری مدیریت و بهبود مداوم در سیستم های یکپارچه مدیریت HSE

 

هزینه پذیرایی طول دوره جداگانه محاسبه خواهد شد

 

 

آدرس:تهران خیابان مفتح جنوبی -خیابان سمیه