کاور
"خدمات بیزینس کوچینگ هاب کارآفرینی ایران - از طریق خرید کتاب" در تاریخ شنبه ۳۰ اسفند ساعت ۲۳:۵۹ به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

مقدمه


مقدمه مولف برای چاپ کتاب

کسب وکار وکارآفرینی ، یک فعالیت ووظیفه ای چندوجهی است که کسب موفقیت درآن مستلزم برخورداری از مهارت ها وتوانمندی های عدیده ای است .

در این میان شاید بتوان گفت که کارآفرینان در هر مرحله ای از چرخه ی عمر کسب وکار خود نیازمند برخورداری از توانمندی ها وشایستگی هایی هستند که نداشتن هریک از آنها ویا عدم ترکیب نامناسب آنها در زمان ومکان مناسب،  بذر شکست وناکامی را از گذشته تا آینده برای آنها به ارمغان می آورد .

شاید بتوان گفت که زمین خوردن کسب وکارها وکارآفرینان در روزهای اول منحنی عمر( جنینی – تول- طفولیت و رشد ) ، آنچنان صدایی ( بخوانید نمودی ندارد) ، ولی زمین خوردن در دوره ی بلوغ وثبات واقعا بسیار دردناک ودهشتناک است .

به هرحال، گریزی از این زمین خوردن ها نیست وهر روزه در سراسرخاک پهناور کشور عزیزمان ایران ، شاهد به زمین خوردن وسقوط کسب وکارهایی هستیم که زمانی در صنف خود وزنه ای بودند وحرفی برای گفتن داشتند وبه سان غول ها، روئین تن وشکست ناپذیر می نمودند .

اما امروز ، در عین ناباوری واندوه ،  همین غول ها به زمین خوردند وبا کمال تاسف ، هم موجبات از بین رفتن سرمایه های فردی واجتماعی کشور شدندوهم رنج واندوه فراوانی را به افرادی تحمیل کردند که زمانی با هزاران امید وآرزو پای در رکاب آنها نهاده وهم قطار آنها در مسیر کارآفرینی شدند .

این کتاب ، داستان وسرگذشت سازمان ها وشرکت هایی است که اینجانب در مدت 30 سال توفیق آشنایی ، همکاری ، همراهی ومشاوره ، همیاری ومشارکت آنها را داشته ام ودر این مدت نسبتا طولانی در نقش های مختلف ومتفاوت به عنوان یک دوست ، معلم ، مشاور ، شریک وکارآفرین ومحرم توفیق این را داشته ام که از نزدیک وبی واسطه شاهد اتفاقات تلخ وشیرین آنها در مسیر کسب وکار وکارآفرینی باشم ودر این رهگذر توشه ای رابه رسم ثیت خاطرات وآموخته های خود برگیرم. که اکنون در آستانه ی ورود به 31 سالگی فعالیت های رسمی خود در حرفه ی کارآفرینی ودر مرز 50 سالگی ، با اشتیاق تمام سعی دارم آنچه را که از خرمن پر بار مدرسه ی کارآفرینی سازمان های ایرانی فراگرفته ام بی واسطه ومستقیم  برای شما وخود بازگو نمایم تا شاید برای من وشما که خواننده این سطور هستیم ، روزنه ای قابل قبول وفهم را باز نموده تا از این طریق همه ی ما شایستگی های آنرا داشته لاشیم که با درایت وبصیرت کارآفرینانه ی خود در مسیر ساخت امپراتورهای کارآفرینی ایرانی ، نمونه های موفق وماندگار را به هم وطنان وهم نوعان خود در سراسر گیتی ارایه کنیم .

آنچه که در این کتاب می خوانید حاصل آموخته ها و تلاش های شبانه روزی من است که در این مسیر پر چالش ولی فریبا ، از معلمی ومشاوره در این مسیر پا نهاده ودر حال حاضر با مشق نمودن الفبای کارآفرینی وتلاش برای ساختن یک امپراتوری کارآفرینی ، تمام تلاش خود را به کار می برم تا یافته های خود را در این مسیر زیبا در اختیار شما هم وطنانی قراربدهم که مایلید در این مسیر پای نهاده ویا در مسیرکارآفرینی وارد شده اید ، بلکه از این طریق پیش از آنکه غول ( امپراتوری )کارآفرینی شما وغول های کارآفرینی ایران ، به زمین بخورند ، به موقع آفت ها وامراض موجود در این مسیر را شناسایی نموده وبا همت شما مردان وزنان لایق وشایسته ی کارآفرین ، غول های کارآفرینی ایرانی را در ردیف غول های کارآفرینی دنیا قرار بدهیم .

باشد که آیندگان به قضاوتی عادلانه واز روی بصیرت ، همه ی ما را افرادی بیابند دلسوز ، وطن پرست وخواهان رفاه وسعادت کشور وشنوا به مشکلات ومعضلات ومشتاق به حل ورفع آنها .

باشد که کارآفرینی به سبک ایرانی ، خود نماد وتجلی گاه فرهنگ غنی وپر بار این مرز وبوم بوده ودر این مسیر به یکی از سمبل هایی تبدیل شود که یادآورنده ی شکوه وعظمت ملتی باشد که رفاه وسعادت بشریت را در گوشه گوشه ی آداب ورسوم خود پرورانده و درهر آنچه که صورت مادی به آن داده است این خواست ومیل ملی را متجلی ساخته است .

از این منظر ، کارآفرینی به سبک ایرانی یکی از موثرترین راه هاوروش هایی است که ما ایرانیان می توانیم ضمن نمایش قدرت وتوانایی خود در تعامل سازنده با جهانیان ، از طریق آن حقوق حقه ی مردم وآحادجامعه را در برخورداری از زندگی شرافتمندانه ی انسانی تامین نموده وپایه های قدرت نرم کشور را پی ریزی ومستحکم نماییم .

این کتاب ، با نمایش دلایل شکست غول های کارآفرینی ، در پی آن است تا دلیل بروز این شکست ها را به شما خواننده گرامی نشان داده ودراین مسیر تحلیلی مناسب از بعد فکری ، رویکردی وتوانمندی وشایستگی را به شما ارایه نماید .

امیداورم این کتاب که حاصل یادداشت های 30 ساله اینجانب در دنیای کسب وکار وکارآفرینی است منبعی الهام بخش برای شما کارآفرینانی باشد که سودای امپراتوری وغول شدن را در سر می پرورانید و اینجانب با تمام اشتیاق وآرزو خواهان تحقق این رویای شما وبه وجود آمدن امپراتوری ها وغول های ایرانی درهمه ی عرصه های کارآفرینی هستم . وشاید در مسیر تحقق این چشم انداز ناب وملی ، کتاب حاضر بتواند به عنوان یک ابزار کوچک ولی موثر با نشان دادن امراضی که ممکن است متوجه امپراتوری شما شود ، به شما کمک کند تا به موقع مانع فراگیر شدن این امراض واضمحلال امپراتوری کارآفرینی شما شود .این تنها انگیزه ای بوده که به خاطر آن دست به نگارش این کتاب زدم وامیدوارم در این مسیر موفقیت نصیب من شده وتوفیق آنرا یافته باشم که به عنوان یک دوست ، همراه ، دلسوز وهمدم ومحرم بی واسطه از آفاتی بگویم که کسب وکار شما را در مسیر امپراتوری وغول شدن تهدید می کند. آفاتی که شاید همکاران ، خانواده ودوستان وحتی مشاوران شما به خاطر ارتباطات نسبی ، سببی وکاری وشغلی نتوانند آنها را با شما درمیان بگذارند واین خود موجب انحراف شما از دیدن ریشه های مریضی در کسب وکار تان شود .

برای من همین بس که توانسته باشم شما رابه این امراض وبیماری های ریشه ای حساس نموده وزاویه ای جدید در مقابل دیدگان شما بگشایم . که اگر چنین شد ، سعادت قرین من شده وبه هدف خود رسیده ام .به همین خاطر سعی کرده ام در قسمت های کتاب حسب مورد از وقایع واتفاقاتی صحبت کنم که به عنوان مهم ترین دلیل سقوط کارآفرینان با آنها برخوردکرده ام .

امید که این کتاب حاوی تکانه های استراتژیک در مدیریت وراهبری کسب وکارها وحضوری قوی وفعال شما در عرصه ی کارآفرینی در کشور عزیزمان ایران وسایر نقاط گیتی باشد.

عاشق شما ، عاشق شرکت وکسب وکار شما وعاشق امپراتور شدن شما با نام و نشان ایران عزیز  هستم . وبه همین خاطر در مقابل همه ی زنان ومردان سخت کوش وساعی و کارآفرین  سر تعظیم فرود آورده وآرزومی کنم در کسب وکار خود همیشه موفق وپاینده باشید .

به امید روزی که جمله MADE IN IRAN  خود گویای کیفیت محصولات وخدمات کشور عزیزمان ایران باشد .

توضیحات

توضیحات

برگزارکنندگان

مولف وکوچ این برنامه

جناب آقای دکتر حیدرامیران
جناب آقای دکتر حیدرامیران
رئیس هیات مدیره هاب کارآفرینی ایران

1- موسس گروه سرمایه گذاری وکارآفرینی کارآفرین

2- کارآفرین برترملی در حوزه محصولات دانش بنیان

3- کارآفرین برترملی در حوزه محصولات دامی وپروتئینی

4- رئیس هیات مدیره سازمان فروش ایرانیان - سافا

5- عضوء هیات مدیره شرکت دیبا پروتئین پایا

6- عضوء هیات مدیره شرکت همکاران تجارت خاورمیانه

7- موسس ورئیس هیات مدیره هاب کارآفرینی ایران

8- دبیراجرایی اندیشکده مدیران وکارآفرینان ایران

9- عضوء هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی

حامیان

ویدیو از آپارات

توضیحات این برنامه ودلیل برگزاری آن

هاب کارآفرینی ایران با همکاری انتشارات امیران وسایر حامیان این برنامه ، در پی ان است تا شما کارآفرینان محترم در سازمان های استارت آپی ، شرکت های کوچک ، متوسط وبزرگ را با مفاهیم وبنیان های نهفته در مباحث کارآفرینی که توسط آقای دکتر حیدرامیران در کتاب اثرگذار ایشان به نام 

""غول ها، هم شکست می خورند ""

آشنا نمایند .

این کتاب که حاصل 30 سال تجربه ی عملی وحرفه ای نویسنده در حوزه های محتلف کارآفرینی و کسب است  در پی آن است ضمن بیان مفاهیم ومبانی کارآفرینی ، آنها را از طریق 3 وبینار که در سه ماه برگزار می شود ، از زبان نویسنده به شما منتقل نماید .

بنابرین ، شما ضمن خرید این کتاب وآشنایی با مبانی آن ، می توانید به طور مستقیم از خدمات بیزینس کوچینگ آقای دکتر حیدرامیران ، استفاده نمایید .

برگزار‌کننده

آواتار

هاب کارآفرینی ایران

  معرفی مختصر (اهداف) هاب کارآفرینی ایران هاب کارآفرینی ایران که درسال 1395 و با مدیریت آقای دکتر حیدرامیران تشکیل گردیده است ، تسهیل گر وراهنمای کسب وکارهای ایرانی در مسیر موفقیت است. هاب کارآفرینی ایران به عنوان یک سازمان خصوصی ، در پی تسهیل وساده

رویداد های برگزارشده۱۴۴
رویداد های فعال۱۰
تعداد افراد توصیهکننده این برگزارکنندهبیشتر از ۱۰ نفر

آدرس

تهران تهران - خ ولی عصر- روبروی پارک ملت- جنب بازار صفویه- شماره 2665- ساختمان صورتی - طبقه دوم - واحد 17, تلفن 22059814, 22041812

موقعیت جغرافیایی رویداد

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم

شنبه ۳ مهر

سیسکو مایکروسافت لینوکس امنیت شبکه آموزش کاربردی CCNA CCNP MCSA MCSE CEH ITIL LPIC CCIE Network Security Cisco Microsoft Linux

 • آنلاین
 • از ۱۹۰,۰۰۰ تومان
 • سمینار لایو نیما یگانه دوره تخصصی توسعه کسب کار تکنولوژی فناوری اطلاعات و دیجیتال مارکتینگ وبینار آموزش رایگان Nima Yeganeh
شنبه ۴ اردیبهشت

مسیر رشد برای استارتاپ‌های کانادایی

 • آنلاین
 • رایگان
 • باشگاه کارآفرینی تیوان
چهارشنبه ۸ اردیبهشت

کارگاه ارزش گذاری استارتاپ ها

 • آنلاین
 • از ۴۴۰,۰۰۰ تومان
 • مرکز توسعه کارآفرینی ریمیا
جمعه ۳ اردیبهشت

راز بازاریابی اثربخش استارت‌آپ‌ها

 • آنلاین
 • ۱۲۰,۰۰۰ تومان
 • آکادمی کسب و کار دکتر آکوک