موقعیت جغرافیایی رویداد
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس

تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز، روبروی بیمارستان شهید مدنی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ( ساختمان پشمینه )، سالن کنفرانس

موقعیت جغرافیایی رویداد