رویداد به پایان رسیده است!
نظریه برای عکاسی چه می‌کند؛ نگاهی به عکاسی ایران در دهه نود شمسی با حضور مسعود عموتقى ورنوسفادرانی در تاریخ چهارشنبه ۱۹ دی به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

نظریه برای عکاسی چه می‌کند؛ نگاهی به عکاسی ایران در دهه نود شمسی با حضور مسعود عموتقى ورنوسفادرانی

شروع:
چهارشنبه ۱۹ دی ۹۷ ۱۶:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۱۹ دی ۹۷ ۱۹:۰۰
نظریه برای عکاسی چه می‌کند؛ نگاهی به عکاسی ایران در دهه نود شمسی    با حضور مسعود عموتقى ورنوسفادرانی
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:اصفهان میدان فیض نگارستان امام خمینی ره