رویداد به پایان رسیده است!
باشگاه کسب و کار ماهان رویداد استارتاپی با حضور بنیانگذار همیار ورد پرس را برگزار می کند: در تاریخ دوشنبه ۳۰ اردیبهشت به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم

باشگاه کسب و کار ماهان رویداد استارتاپی با حضور بنیانگذار همیار ورد پرس را برگزار می کند:

شروع:
دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۹۸ ۱۸:۰۰
پایان:
دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۹۸ ۲۰:۰۰
باشگاه کسب و کار ماهان رویداد استارتاپی با حضور بنیانگذار همیار ورد پرس را برگزار می کند:
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس: تهران سهروردی شمالی - میرزای زینالی شرقی - پلاک 51 - مدرسه عالی کسب و کار ماهان