رویداد به پایان رسیده است!
موتور نوشتن و صحبت کردن شاگردان خود را با ایجاد انگیزه به حرکت درآوریم در تاریخ جمعه ۱ تیر به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

موتور نوشتن و صحبت کردن شاگردان خود را با ایجاد انگیزه به حرکت درآوریم

شروع:
جمعه ۱ تیر ۹۷ ۱۰:۰۰
پایان:
جمعه ۱ تیر ۹۷ ۱۶:۰۰
موتور نوشتن و صحبت کردن شاگردان خود را با ایجاد انگیزه به حرکت درآوریم
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس:تهران پل کریمخان خیابان میرزای شیرازی کوچه نهم پلاک 33 واحد 3