موتور نوشتن و صحبت کردن شاگردان خود را با ایجاد انگیزه به حرکت درآوریم

شروع رویداد
جمعه ۱ تیر ۹۷ ۱۰:۰۰
پایان رویداد
جمعه ۱ تیر ۹۷ ۱۶:۰۰
مکان رویدادتهران
اضافه به تقویم
موتور نوشتن و صحبت کردن شاگردان خود را با ایجاد انگیزه به حرکت درآوریم
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۸۸۳۴۵۵۱۴-۱۵
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:تهران پل کریمخان خیابان میرزای شیرازی کوچه نهم پلاک 33 واحد 3