سمینار رادار، سیگنال پروسسینگ و آینده سنسورها

شروع رویداد
سه‌شنبه ۲۴ اسفند ۹۵ ۱۲:۰۰
پایان رویداد
سه‌شنبه ۲۴ اسفند ۹۵ ۱۴:۰۰
مکان رویدادمشهد
موضوع رویدادتکنولوژی / غیره
اضافه به تقویم
سمینار رادار، سیگنال پروسسینگ و آینده سنسورها
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:مشهد دانشگاه فردوسی - دانشکده مهندسی