دومين پیش رویداد استارتاپ ویکند اراک

شروع رویداد
دوشنبه ۷ اردیبهشت ۹۴ ۱۰:۰۰
پایان رویداد
دوشنبه ۷ اردیبهشت ۹۴ ۱۲:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادتکنولوژی / غیره
اضافه به تقویم
دومين پیش رویداد استارتاپ ویکند اراک
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
پیش رویداد استارت آپ ویکند اراک
جهت حضور در دومين پیش رویداد استارتاپ ویکند در این پنل ثبت نام خود ر ا انجام دهید تا با موضوعات تحليل كسب وكار و نحوه ارا... بیشتر
۷ اردیبهشت
رایگان
تمام شد

توضیحات بیشتر

اين رويداد را اطلاع رساني كنيد.
سایت اصلی استارت آپ ویکند اراک
www.swarak.com

این پیش رویداد برای آمادگی استارت آپ ویکند است

آدرس:تهران استان مرکزی، اراک، سردشت، پردیس دانشگاه اراک، دانشکده فنی و مهندسی اراک