رویداد به پایان رسیده است!
"جشنواره موجودات پیشنهادی درخواستی از خدا" ویژه دانشجویان معماری دانشگاه آزاد یزد در تاریخچهارشنبه ۱۹ اردیبهشتبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

"جشنواره موجودات پیشنهادی درخواستی از خدا" ویژه دانشجویان معماری دانشگاه آزاد یزد

شروع:
چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۹۷ ۰۸:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۹۷ ۲۰:۰۰
"جشنواره موجودات پیشنهادی درخواستی از خدا" ویژه دانشجویان معماری دانشگاه آزاد یزد
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:یزد دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد