رویداد به پایان رسیده است!
حکمرانی در نظر (5): بررسی سیاست نوآوری به عنوان یک سیاست فرابخشی: موردکاوی کشور آلمان در تاریخ سه‌شنبه ۱ بهمن به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم

حکمرانی در نظر (5): بررسی سیاست نوآوری به عنوان یک سیاست فرابخشی: موردکاوی کشور آلمان

شروع:
سه‌شنبه ۱ بهمن ۹۸ ۱۶:۰۰
پایان:
سه‌شنبه ۱ بهمن ۹۸ ۱۸:۰۰
مکان: تهران
حکمرانی در نظر (5): بررسی سیاست نوآوری به عنوان یک سیاست فرابخشی: موردکاوی کشور آلمان
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس: تهران خیابان آزادی- خیابان حبیب اله- خیابان قاسمی- رویروی در شمالی شریف- کوچه تیموری- پژوهشکده سیاستگذاری شریف