کاور
یک‌شنبه ۶ بهمن ساعت ۰۰:۰۰

معرفی گزارش اندازه بازار نوشیدنی ها در ایران-ویژه اکوسیستم استارت آپی کشور

 • ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • تهران
 • کسب و کار
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

عناوین گزارش اندازه بازار نوشیدنی ها در ایران


 • این گزارش در دو بخش به شرح زیر تهیه و تدوین شده است :
  گزارش تحلیلی در قالب فایل pdfو محاسبات و آمار و ارقام مربوط به این گزارش در فایل اکسل به مشتری ارائه می گردد )

این گزارش در دو بخش به شرح زیر تهیه و تدوین شده است :

الف ) گزارش تحلیلی اندازه بازار نوشیدنی ها در ایران (فایل pdf )

1- مقدمه

2- آشنایی کلی بااین کسب وکار وتحولات آن

3- برخی از تحولات این کسب وکار

4- نگاهی به تاریخچه این کسب وکار در ایران و جهان

5- اسامی شرکت های فعال در این حوزه

6- آشنایی عمومی با نوشیدنی ها

7- اطلاعات عمومی مرتبط با این کسب وکار

8- استراتژی هاورفتار رقبا در این صنعت

9- تحلیل نقاط قوت،ضعف و فرصتها و تهدیدهای محیطی این کسب و کار(SWOT)

10- تخمین و برآورد حجم بازار این کالا در ایران (همراه با ذکر مبانی محاسبات ، فرمول ها و اعداد و ارقام مربوط به محاسبات و تخمین ها و برآوردها برای سال افق ، به همراه انجام تحلیل های آماری مرتبط)

11- پارادایم ها، الگوها و مد ل های اصلی مرتبط با این کسب وکار

12- سایت ها و منابع اطلاع رسانی ایرانی و خارجی مرتبط با این کسب و کار

ب ) اطلاعات و آمار و ارقام مربوط به اندازه بازار نوشیدنی ها در ایران به تفکیک محصولات و به تفکیک مراکز استانهای کشور و طی سالهای 1385 تا 1404 ( 2 فایل اکسل )

-         نوشابه قوطی

-         آب میوه

-         آب میوه گازدار

-         چای سرد

-         انواع شربت

-         نوشابه گازدار

-         آب طعم دار

-         آب گازدار

-         آب

-         نوشابه انرژی زا

-         ماء الشعیر

-         احجام

-         ضرایب محاسباتی برای سنوات

-         Fact & factor

-         پیش بینی احجام

-         پیش بینی اندازه بازار محصولات

-         محاسبات نوشابه های قوطی

-         محاسبه ظرایب مصرف قوطی

-         محاسبه اندازه نوشیدنی های سرد

-         محاسبه اندازه نوشیدنی های گرم

 


عناوین گزارش اندازه بازارچای و قهوه و انواع نوشیدنی های مرتبط


 • این گزارش در دو بخش به شرح زیر تهیه و تدوین شده است :
  گزارش تحلیلی در قالب فایل pdfو محاسبات و آمار و ارقام مربوط به این گزارش در فایل اکسل به مشتری ارائه می گردد )

 

گزارش اندازه بازار چای و قهوه در دو بخش به شرح زیر تهیه و تدوین شده است :

الف)بخش تحلیلی گزارش اندازه بازار چای ، قهوه و نسکافه در ایران (فایل pdf)

1- مقدمه

2-نگاهی به سرانه ها واعداد پایه ای مورد استفاده در این گزارش

2-1- ضرایب

2-2- جمعیت کشور

3-روش های محاسبه وپاسخگویی به سئوالات

3- الف – رویکرد اول : رویکردی ساده وسریع

3- ب – رویکرد دوم : رویکرد محاسبات مفصل ودقیق

3-ب-1- برآوردوپیش بینی اندازه بازارچای

3- ب-2- اندازه بازاریخ چای

3-ب-3- اندازه بازارچای سبز

3- ب- 4- اندازه بازار قهوه

3- ب- 5- اندازه بازار پودرقهوه

3- ب- 6- اندازه کل بازارهات چاکلت

3- ب- 7- کافی میکس ونسکافه

4-سهم شرکت های فعال در این کسب وکار

5-بررسی عوامل محیط بیرونی شامل

6- نگاهی به نقاط قوت – ضعف –فرصت ها وتهدیدهای مرتبط با این حوزه کسب وکار

7- منابع و ماخذ

ب) اطلاعات و آمار و ارقام مربوط به اندازه بازار چای،قهوه ونسکافه در ایران (فایل اکسل  طی سالهای 1385 تا 1403)

v    اندازه بازاریخ چای

v    اندازه بازارچای سبز

v    اندازه بازارچای

v    اندازه بازارقهوه

v    اندازه بازارهات چاکلت

v    اندازه بازارکافی میکس ونسکافه

v    اندازه بازارپودرقهوه

v    آمارهای تولیدوواردات

v    محاسبه اندازه کل بازار محصولات

v    ضرایب مصرف

v    آمارواردات قهوه

v    برآوردبرمبنای جمعیت وسرانه

 


عناوین گزارش گلاب و عرقیات در ایران


 • این گزارش در دو بخش به شرح زیر تهیه و تدوین شده است :
  گزارش تحلیلی در قالب فایل pdfو محاسبات و آمار و ارقام مربوط به این گزارش در فایل اکسل به مشتری ارائه می گردد )

این گزارش در دو بخش به شرح زیر تهیه و تدوین شده است :

الف )گزارش تحلیلی اندازه بازار گلاب و عرقیات در ایران (فایل pdf)

فهرست مطالب

بخش اول: مقدمه ای بر صنعت گلاب و عرقیات در کشور

بخش دوم: قطبهای تولید گلاب و عرقیات در کشور

بخش سوم: انواع عرقیات سنتی و خواص آنها

بخش چهارم :ماتریس SWOT صنعت گلاب و عرقیات کشور

بخش پنجم :نگاهی کلی به اندازه بازار گلاب و عرقیات کشور.

بخش ششم :نگاهی تفکیکی به اندازه بازار گلاب و عرقیات کشور

بخش هفتم :نگاهی استانی به اندازه بازار گلاب و عرقیات کشور

بخش هشتم :بررسی شرکتهای عمده تولید کننده گلاب و عرقیات در کشور

بخش نهم :چشم انداز صنعت گلاب و عرقیات در کشور

 

ب)اطلاعات و آمار مربوط به اندازه بازار گرارش اندازه بازار کلاب و عرقیات در ایران (فایل اکسل)

1- اندازه بازار توتال

o      سال

o      میزان تولید گلاب و عرقیات در کشور به تن

o      میزان مصرف داخل به تن

o      میزان صادرات به تن

o      اندازه کل بازار گلاب و عرقیات درکشور

o      اندازه بازار مصرف داخل گلاب و عرقیات درکشور

o      اندازه بازار صادرات گلاب و عرقیات در کشور

o      متوسط قیمت هر لیتر گلاب و عرقیات برای فروش درداخل کشور

o      متوسط قیمت هر لیتر گلاب و عرقیات برای صادرات به دلار

o      نرخ تورم

o      نرخ دلار

 

2-اندازه کل بازار بر اساس انواع

o      سال

o      گلاب

o      عرق بیدمشک

o      عرق نسترن

o      عرق بهار نارنج

o      عرق نعنا

o      عرق آویشن

o      عرق خارشتر

o      عرق شاطره

o      عرق کاسنی

o      عرق گاو زبان

o      عرق زالزالک

o      عرق طارونه

o      سایر عرقیات

 

o      سال

o      میزان تولید گلاب و عرقیات در کشور به تن

o      میزان مصرف داخل به تن

o      میزان صادرات به تن

o      اندازه کل بازار گلاب و عرقیات درکشور

o      اندازه بازار مصرف داخل گلاب و عرقیات درکشور

o      اندازه بازار صادرات گلاب و عرقیات در کشور

o      متوسط قیمت هر لیتر گلاب و عرقیات برای فروش درداخل کشور

o      متوسط قیمت هر لیتر گلاب و عرقیات برای صادرات به دلار

o      نرخ تورم

o      نرخ دلار

  

3-تناژ کل بازار

 

o      عرق بیدمشک

o      عرق نسترن

o      عرق بهار نارنج

o      عرق نعنا

o      عرق آویشن

o      عرق خارشتر

o      عرق شاطره

o      عرق کاسنی

o      عرق گاو زبان

o      عرق زالزالک

o      عرق طارونه

o      سایر عرقیات

 

o      سال

o      میزان تولید گلاب و عرقیات در کشور به تن

o      میزان مصرف داخل به تن

o      میزان صادرات به تن

o      اندازه کل بازار گلاب و عرقیات درکشور

o      اندازه بازار مصرف داخل گلاب و عرقیات درکشور

o      اندازه بازار صادرات گلاب و عرقیات در کشور

o      متوسط قیمت هر لیتر گلاب و عرقیات برای فروش درداخل کشور

o      متوسط قیمت هر لیتر گلاب و عرقیات برای صادرات به دلار

o      نرخ تورم

 

4-بازار داخل بر اساس انواع

o      سال

o      گلاب

o      عرق بیدمشک

o      عرق نسترن

o      عرق بهار نارنج

o      عرق نعنا

o      عرق آویشن

o      عرق خارشتر

o      عرق شاطره

o      عرق کاسنی

o      عرق گاو زبان

o      عرق زالزالک

o      عرق طارونه

o      سایر عرقیات

 

o      سال

o      میزان تولید گلاب و عرقیات در کشور به تن

o      میزان مصرف داخل به تن

o      میزان صادرات به تن

o      اندازه کل بازار گلاب و عرقیات درکشور

o      اندازه بازار مصرف داخل گلاب و عرقیات درکشور

o      اندازه بازار صادرات گلاب و عرقیات در کشور

o      متوسط قیمت هر لیتر گلاب و عرقیات برای فروش درداخل کشور

o      متوسط قیمت هر لیتر گلاب و عرقیات برای صادرات به دلار

o      نرخ تورم

o      نرخ دلار

5-تناژ بازار داخل

o      سال

o      گلاب

o      عرق بیدمشک

o      عرق نسترن

o      عرق بهار نارنج

o      عرق نعنا

o      عرق آویشن

o      عرق خارشتر

o      عرق شاطره

o      عرق کاسنی

o      عرق گاو زبان

o      عرق زالزالک

o      عرق طارونه

o      سایر عرقیات

 

o      سال

o      میزان تولید گلاب و عرقیات در کشور به تن

o      میزان مصرف داخل به تن

o      میزان صادرات به تن

o      اندازه کل بازار گلاب و عرقیات درکشور

o      اندازه بازار مصرف داخل گلاب و عرقیات درکشور

o      اندازه بازار صادرات گلاب و عرقیات در کشور

o      متوسط قیمت هر لیتر گلاب و عرقیات برای فروش درداخل کشور

o      متوسط قیمت هر لیتر گلاب و عرقیات برای صادرات به دلار

o      نرخ تورم

o      نرخ دلار

6-اندازه بازار صادرات

o      سال

o      گلاب

o      عرق بیدمشک

o      عرق نسترن

o      عرق بهار نارنج

o      عرق نعنا

o      عرق آویشن

o      عرق خارشتر

o      عرق شاطره

o      عرق کاسنی

o      عرق گاو زبان

o      عرق زالزالک

o      عرق طارونه

o      سایر عرقیات

 

o      سال

o      میزان تولید گلاب و عرقیات در کشور به تن

o      میزان مصرف داخل به تن

o      میزان صادرات به تن

o      اندازه کل بازار گلاب و عرقیات درکشور

o      اندازه بازار مصرف داخل گلاب و عرقیات درکشور

o      اندازه بازار صادرات گلاب و عرقیات در کشور

o      متوسط قیمت هر لیتر گلاب و عرقیات برای فروش درداخل کشور

o      متوسط قیمت هر لیتر گلاب و عرقیات برای صادرات به دلار

o      نرخ تورم

o      نرخ دلار

7-تناژ صادرات

o      سال

o      گلاب

o      عرق بیدمشک

o      عرق نسترن

o      عرق بهار نارنج

o      عرق نعنا

o      عرق آویشن

o      عرق خارشتر

o      عرق شاطره

o      عرق کاسنی

o      عرق گاو زبان

o      عرق زالزالک

o      عرق طارونه

o      سایر عرقیات

 

o      سال

o      میزان تولید گلاب و عرقیات در کشور به تن

o      میزان مصرف داخل به تن

o      میزان صادرات به تن

o      اندازه کل بازار گلاب و عرقیات درکشور

o      اندازه بازار مصرف داخل گلاب و عرقیات درکشور

o      اندازه بازار صادرات گلاب و عرقیات در کشور

o      متوسط قیمت هر لیتر گلاب و عرقیات برای فروش درداخل کشور

o      متوسط قیمت هر لیتر گلاب و عرقیات برای صادرات به دلار

o      نرخ تورم

o      نرخ دلار

 

8-مناطق تولید کننده

o      آذربایجان شرقی

o      آذربایجان غربی

o      اردبیل

o      اصفهان

o      تهران

o      خراسان رضوی

o      خوزستان

o      زنجان

o      فارس

o      قم

o      کردستان

o      کرمان

o      کهکیلویه و بویر احمد

o      گلستان

o      لرستان

o      مازندران

o      مرکزی

o      همدان

o      یزد

o      چهار محال بختیاری

o      خراسان جنوبی

o      سمنان

o      قزوین

o      کرمانشاه

 

9-شرکتها

o      ربیع

o      گلاب گلریز

o      زهرا

o      ایران گلاب

o      خوشه صنعتی کاشان

o      نارون علوی کاشان

o      پارس گلاب

o      نسیم سبز کاشان

o      ساغر داراب

o      کشت و صنعت فیض

o      گل قطره فارس

o      درین گلاب کاشان

o      ورتاج

o      محشر کاشان

o      شمیم بهار

o      آذین قمصر

o      مهرسان گلاب

o      کویر نوش گناباد

o      نادر

o      پدیده کاشان

o      ادونیس گل دارو

o      گلریز حقیقت دادجو

o      تک گل

o      سایر شرکتها

o      سال

o      میزان تولید گلاب و عرقیات در کشور به تن

o      میزان مصرف داخل به تن

o      میزان صادرات به تن

o      اندازه کل بازار گلاب و عرقیات درکشور

o      اندازه بازار مصرف داخل گلاب و عرقیات درکشور

o      اندازه بازار صادرات گلاب و عرقیات در کشور

o      متوسط قیمت هر لیتر گلاب و عرقیات برای فروش درداخل کشور

o      متوسط قیمت هر لیتر گلاب و عرقیات برای صادرات به دلار

o      نرخ تورم

o        نرخ دلار

 


معرفی سایت بیزینس مانیتورایران


 

سایت بیزینس مانیتور ایران ، به عنوان اولین وتنها سایت ایرانی فعال در حوزه ی تهیه گزارشات کسب وکار ، از سال 1376 فعالیت خود را آغاز نموده وتاکنون  موفق به تهیه و انتشار بیش از 10000 گزارش مختلف تحلیلی به صورت سفارشی واختصاصی  در حوزه های مختلف کسب وکاربرای کارآفرینان داخل وخارج کشور شده است .

سایت بیزینس مانیتور ایران ، با ماموریت اطلاع رسانی وارایه گزارشات تحلیلی وآماری به مخاطبین خود ، از انواع روش ها وشیوه های علمی برای استخراج وجمع آوری اطلاعات خود بهره  برده وطی سالیان گذشته به عنوان یکی از مراجع علمی وتحلیلی کسب وکارهای ایرانی مورد توجه مراکز کسب وکار وکارآفرینی قرار گرفته است .

در همین راستا ، سایت بیزینس مانیتورایران ، با طراحی وراه اندازی باشگاه مشتریان طلایی خود ، عملا گام بزرگی در ارایه خدمت به مشتریان خود برداشته است .

مشتریان طلایی ، آن دسته از مشتریانی هستند که با خرید اشتراک گزارشات سایت بیزینس مانیتور ایران ، می توانند در طول سال به گزارشات عمومی ما دسترسی داشته وتقاضای تهیه گزارشات اختصاصی هم داشته باشند .

 

 

انواع گزارشات BusinessMonitor  را می توان به دسته های زیر طبقه بندی نمود :

1-   گزارشات  اندازه بازار کالاها و خدمات ایران

2- گزارشات آینده پژوهی

3- گزارشات بررسی واستخراج سهم بازار کالاها وخدمات

4- گزارشات بررسی وارزیابی حضور رقبا 

5- تهیه واستخراج انواع گزارشات بنچ مارکینگ 

6- گزارشات مرتبط با طرح های کسب وکار 

7- گزارشات امکان سنجی 

8- گزارشات مربوط به شاخص های KPI

9- گزارشات تحلیلی  ملی وگزارشات آماری مرتبط با هریک از استان های کشور 

10- گزارشات تحلیل محیط کسب وکار 

11- گزارشات تحلیل مقاصد صادراتی شرکت ها وسازمان ها 

12- گزارشات شناسایی وتحلیل فرصت های جذاب کسب وکار درایران وجهان 

13- گزارشات بررسی وارزیابی استارت آپ ها

14- گزارشات ارزشگذاری وقیمت گذاری استارت آپ ها 

یکی از خدمات سایت بیزینس مانیتورایران ، برگزاری همایش سالیانه معرفی شاخص های KPI در صنایع وکسب وکارهای مختلف وانتشار گزارش در این مورد می باشد .


معرفی برخی از مشتریان سایت بیزینس مانیتورایرانمشتریان سایت بیزینس مانیتور ایران ، در حوزه های مختلف صنعت ، خدمات وکشاورزی ودر رده های بزرگ ، کوچک ومتوسط دسته بندی می شوند .

اسامی منتخب برخی از مشتریان ما طی سالیان اخیر در حوزه های مختلف صنعت ، کشاورزی وخدمات عبارتنداز : 

- صنعت 
- شرکت ایران خودرو

- شرکت لبنیات پاک 

- شرکت پاکسان 

- شرکت ساینا 

- شرکت مدیریت صنعت شوینده 

- شرکت صنایع پند

- شرکت ساپکو

- شرکت سایپا

- شرکت قالب های صنعتی سایپا

- شرکت پتروشیمی 

- شرکت شیرین عسل

- شرکت سفید گوشت هامون 

- شرکت دیبا پروتئین

- شرکت ساپکو

- شرکت فولادمبارکه 

- شرکت اشی مشی 

- گروه صنایع شیر پگاه

- شرکت نیرومحرکه

- شرکت ماشین سازی تبریز

- گروه صنعتی گلرنگ 

- گروه آرایشی وبهداشتی استودیومیک آپ 

-خدمات 
- شرکت اتکاء 

- شرکت فروشگاه های رفاه 

- شرکت فروشگاه های شهروند 

- بانک سپه 

-  بانک اقتصاد نوین 

- بانک کشاورزی 

- بانک سامان 

- شرکت فراصرفه

- دانشگاه آزاد اسلامی 

- کشاورزی 
- کشت وصنعت ضیاء آباد 

- کشت وصنعت شمال 

- کشت وصنعت قزوین 

- شرکت کشت وصنعت دشت وارمین 

- مزرعه دشت مرغاب(یک ویک )


نحوه خرید گزارشات سایت بیزینس مانیتورایران


.برای خرید هریک از گزارشات می توانید با پرداخت مبلغ مرتبط با نوع گزارشات ( که در هربلیت ودر سایت ایوندمشخص شده است )  ، این گزارشات را به صورت الکترونیکی (ایمیل / واتس آپ/تلگرام ) دریافت نمایید .

لازم به یادآوری است که کلیه گزارشات به صورت الکترونیکی وPDF و EXCEL ارسال می شوند .

یادآوری : در صورتی  که به فایل WORD گزارشات احتیاج دارید قبل از واریز وجه حتما با ما تماس بگیرید .

آدرس

تهران خ ولیعصر-روبروی درب اصلی پارک ملت-ساختمان صورتی-ط2-واحد 17

موقعیت جغرافیایی رویداد

برگزار‌کننده

آواتار

سایت بیزینس مانیتور ایران

سایت بیزینس مانیتورایران ، اولین وتنها سایت ایرانی فعال در حوزه ی مطالعات واستخراج اطلاعات وآمارهای تحلیلی مرتبط با کسب وکارهای ایرانی در زمینه های مثل اندازه بازار، گزارش حضور ، آینده پژوهی، بررسی سهم بازار، بررسی عملکرد رقبا و... می باشد . حضور فعا

رویداد های برگزارشده۱۷
رویداد های فعال۱۱
 • شروع: یک‌شنبه ۶ بهمن ساعت ۰۰:۰۰
 • پایان: شنبه ۳۰ اسفند ساعت ۲۳:۵۹
این رویداد حضوری برگزار می‌شود.

با توجه به شرایط بیماری کرونا لطفا موارد ایمنی مربوط به رویداد حضوری را در لینک زیر مطالعه کنید.

اشتراک‌گذاری رویداد

connectکانکت برای این رویداد فعال است