رویداد به پایان رسیده است!
آموزش سیستم تامین‌کنندگان و انبار نرم افزار سپیدار همکاران سیستم در تاریخچهارشنبه ۲ آبانبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

آموزش سیستم تامین‌کنندگان و انبار نرم افزار سپیدار همکاران سیستم

شروع:
چهارشنبه ۲ آبان ۹۷ ۱۵:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۲ آبان ۹۷ ۱۷:۰۰
آموزش سیستم تامین‌کنندگان و انبار نرم افزار سپیدار همکاران سیستم
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

پوستر کارگاه

رویداد آنلاین است