رویداد به پایان رسیده است!
کارگاه طراحی و شبیه‌سازی نیروگاه خورشیدی با استفاده از نرم‌افزار PVSyst در تاریخپنج‌شنبه ۴ بهمنبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

کارگاه طراحی و شبیه‌سازی نیروگاه خورشیدی با استفاده از نرم‌افزار PVSyst

شروع:
چهارشنبه ۳ بهمن ۹۷ ۱۵:۰۰
پایان:
پنج‌شنبه ۴ بهمن ۹۷ ۱۹:۰۰
کارگاه طراحی و شبیه‌سازی نیروگاه خورشیدی با استفاده از نرم‌افزار PVSyst
برگزارکننده‌ی رویداد

آدرس:تهران میدان آرژانتین - خیابان الوند - خیابان اهورامزدا - پلاک 5 - پژوهشگاه مواد و انرژی