رویداد به پایان رسیده است!
5گام نوآوري در تاریخ چهارشنبه ۱۲ دی به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

5گام نوآوري

شروع:
چهارشنبه ۱۲ دی ۹۷ ۱۱:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۱۲ دی ۹۷ ۱۳:۰۰
5گام نوآوري
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:تهران ولنجك دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي دانشكده پزشكي