رویداد به پایان رسیده است!
آشنایی با امکانات جدید سیستم پیمانکاری سپیدار همکاران سیستم در تاریخشنبه ۷ اردیبهشتبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

آشنایی با امکانات جدید سیستم پیمانکاری سپیدار همکاران سیستم

شروع:
شنبه ۷ اردیبهشت ۹۸ ۱۴:۰۰
پایان:
شنبه ۷ اردیبهشت ۹۸ ۱۶:۰۰
آشنایی با امکانات جدید سیستم پیمانکاری سپیدار همکاران سیستم
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

امکانات نسخه 5.2.1 سپیدار

رویداد آنلاین است