رویداد به پایان رسیده است!
دوره فشرده آشنایی با تیپ‌شناسی شخصیت (بر اساس الگوی یونگ و بریگز و مایرز) در تاریخ پنج‌شنبه ۲۷ دی به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

دوره فشرده آشنایی با تیپ‌شناسی شخصیت (بر اساس الگوی یونگ و بریگز و مایرز)

شروع:
پنج‌شنبه ۲۷ دی ۹۷ ۰۹:۰۰
پایان:
پنج‌شنبه ۲۷ دی ۹۷ ۱۷:۰۰
دوره فشرده آشنایی با تیپ‌شناسی شخصیت (بر اساس الگوی یونگ و بریگز و مایرز)
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

سخنرانان

دکتر ایرج شهبازی

دکتر ایرج شهبازی

استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

گزارشي كوتاه از فعاليت‌هاي علمي و پژوهشيِ ايرج شهبازي

- متولد سال 1351، شهرستان نهاوند
- ليسانس در رشتة «مباني فقه و حقوق اسلامي»، دانشگاه تهران، سال 1374
- فوق ليسانس در رشتة «آموزش فارسي به غير فارسي زبانان»، دانشگاه شيراز، سال 1378
- فوق ليسانس در رشتة «زبان و ادبيات فارسي»، دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين، سال 1382
- دكتراي تخصصي در رشتة «زبان و ادبيات فارسي»، دانشگاه تهران، 1386
- استاديار دانشگاه تهران، مؤسسة لغت‌نامه دهخدا

كتاب‌هاي چاپ شده
1- همۀ کودکی، مجموعة مقالات دربارة ادبيات كودك (با همكاري استاد علي اصغر ارجي)؛ انتشاراتِ سایه گسترِ قزوین، 1389.
2- سُبع هشتم، مجموعة قصه‌هاي كرامت در متون عرفاني (با همكاري استاد علي اصغر ارجي)؛ انتشاراتِ سایه گسترِ قزوین، 1389.
3- فرهنگ ادبي پيامك (با همكاري استاد علي اصغر ارجي)؛ انتشارات سخن 1391.
4- سفري بر آسمان كن؛ مجموعة نيايش‌هاي مولانا در مثنوي معنوي (با همكاري جناب آقاي محسن شعباني)؛ انتشارات دوستان، 1391.
5- پند و پيامك؛ دو هزار پيامك زيبا دربارة خدا، انسان، جامعه و جهان. انتشاراتِ قطره، 1391.
6- داستان‌های مثنوی معنوی (برای فارسی‌آموزانِ غیر ایرانی و ایرانیانِ نوآموز) (با همکاری سرکار خانم فاطمه جعفری). انتشارات قطره، 1391.
7- تو مرا بسی؛ نیایش‌های عارفانه از تذکرةالاولیای عطار. انتشارات دوستان، 1392.
8- سرای سکوت؛ پیام‌های عارفانه از تذکرةالاولیای عطار نیشابوری؛ انتشاراتِ دوستان، 1392.
9- گُنگِ گویا (مجموعۀ دویست و بیست و سه قصۀ خواب در متون صوفیانه تا قرن نهم) با همکاری استاد علی اصغر ارجی؛ انتشاراتِ علم، 1393.
10- داستان رستم و اسفندیار (برای فارسی آموزانِ غیر ایرانی و ایرانیانِ نوآموز)؛ انتشاراتِ علم، 1393.
11- پیدای پنهان؛ مجموعه نيايش‌هاي مولانا در دیوان شمس؛ انتشارات روزنه، 1395.
13- با سی مرغ تا سیمرغ (منطق‌الطیر عطار برای فارسی آموزانِ غیر ایرانی و ایرانیانِ نوآموز)؛ انتشاراتِ روزنه، 1396.
14- سخن آشنا (غزلیاتِ حافظ برای فارسی آموزانِ غیر ایرانی و ایرانیانِ نوآموز)؛ انتشاراتِ روزنه، 1396.

مقاله‌ها
1) «وزیران عصر حافظ در دیوان حافظ» در پژوهش نامۀ فرهنگ و ادب دانشگاه آزاد اسلامی رودهن،
2) «طرحی برای طبقه بندی قصه های مربوط به اخبار از غیب در متون عرفانی منثور تا قرن هفتم» در مجلۀ علمی ـ پژوهشی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
3) «رنج از نگاه مولوی» در مجلۀ رشد آموزش زبان و ادب فارسی، ویژه نامۀ هشتصدمین سال تولد مولانا
4) «طرحي براي طبقه بندي قصه هاي مربوط به مرگ خارق العاده» در پژوهش نامۀ فرهنگ و ادب دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
5) «آموزش و گزينش واژگان» در مجموعه مقالات سمينار آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان
6) «نفس اماره از نگاه مولوي»، در فصلنامۀ فرهنگان
7) «تفاوت هاي كودكان را جدي بگيريم»، در فصلنامۀ فرهنگان
8) «حرمان هنرمندان»، در فصلنامۀ فرهنگان
9) «گزارشي تحليلي از رويكردهاي گوناگون در حوزة جامعه شناسي ادبيات»، در مجلۀ علمی ـ پژوهشی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران»
10) «عوامل انسجامي در غزليات عاشقانة سعدي»، در مجلۀ علمی ـ پژوهشی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران.
11) «ساختار کلان و خُردِ غزليات عاشقانة سعدي»، در مجموعه مقالات همایش سعدی آموزگار ادب، دانشگاه تهران.
12) «سخنان بایزید بسطامی»، (با همکاری استاد عماد الدین شیخ الحکما) در کتاب متون ایرانی، به کوشش جواد بشری.
13) «علل اجتماعی ریاکاری در ایران، بر اساس اشعار حافظ»، در مجموعه مقالات همایش بین المللی حافظ، دانشگاه رودهن.
14) «طرحي براي طبقه بندي بن‌مایۀ تنبیه در متون عرفانی»، در مجموعه مقالات همایش ابوالقاسم گورکانی.
15) «از مرگ‌هراسی تا مرگ‌آشامی»، در مجموعه مقالات کنفرانس ملی شمس تبریزی، سال 1394.
16) «تأملی در رابطۀ شمس و مولانا»، در مجموعه مقالات کنفرانس ملی شمس تبریزی، سال 1395.

سوابق آموزشي و پژوهشي
ـ آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان، مركز آموزش زبان فارسيِ دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين، از سال 1378 تا 1382.
ـ آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان، مركز بين المللي آموزش زبان فارسي دهخدا، از سال 1383 تا كنون.
ـ تدریس زبان فارسی در سه دورۀ دانش افزایی برای استادان و دانشجویان غیر ایرانی در دانشگاه تهران(سال 1382)، مرکز گسترش زبان فارسی(سال 1383)، دانشگاه بین المللی امام خمینی(سال 1386) و دانشگاه مالك اشتر(سال 1388).
ـ تدريس درس متون تاريخي، در گروه تاريخ دانشگاه شهيد بهشتي، نيمسال اول سال تحصيلي 8- 1387.
ـ تدريس درس متون عرفاني، در مقطع فوق ليسانس، پژوهشكدة امام خميني، نيمسال دوم سال تحصيلي 8- 1387.
ـ عضو هيأت مؤلفان لغت نامة فارسي در مؤسسة لغت نامة دهخدا.
ـ معاونِ آموزشی مؤسسة لغت نامة دهخدا، سال 1395.
ـ ایراد بیش از صد سخنرانی در مراکزِ علمی و پژوهشی و همایش‌های ملی و بین المللی، مانند مؤسسۀ فرهنگی علیمرادیان، مؤسسۀ فرهنگی سروش مولانا، انجمن عرفان اسلامی ایران، مؤسسۀ دهخدا، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه آزاد اسلامی رودهن، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکدۀ الهیات دانشگاه تهران، همایش بین‌المللی مولانا، همایش بین‌المللی حافظ، کنفرانس ملی شمس تبریزی (سه نوبت)، رایزنی فرهنگی ایران در ترکیه، مؤسسۀ سمر، کمیسیون فرهنگی یونسکو، کانون مفاخر و مشاهیر ایران، انجمن دوستداران حافظ، مؤسسۀ فرهنگی اکو.

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
مقدمه و معرفی ابعادِ چهارگانۀ شخصیت (1) درونگرایی و برونگرایی ؛ حس و شهود۹۱۰:۱۵
استراحت و پذیرایی۱۰:۱۵۱۰:۳۰
معرفی ابعادِ چهارگانۀ شخصیت (2) تفکر و احساس ؛ قضاوتگری و دریافتگری۱۰:۳۰۱۲
استراحت و ناهار۱۲۱۳
معرفیِ خُلق و خوهای چهارگانه: سنتگرایی، تجربهگرایی، مفهومپردازی و آرمانگرایی۱۳۱۴:۱۵
استراحت و پذیرایی۱۴:۱۵۱۴:۳۰
آشنایی با الگوی بیان احساس و چگونگی استفاده از تیپشناسی در ارتباط با دیگران۱۴:۳۰۱۷

آدرس:تهران خیابان شریعتی، روبروی حسینیه ارشاد، بن‌بست هدیه، پلاک 3، طبقه همکف