رویداد به پایان رسیده است!
چهارمین نمایشگاه بین المللی بهداشت،ایمنی،محیط زیست،آتش نشانی ، امداد و نجات و مدیریت بحران در تاریخ شنبه ۱۵ دی به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

چهارمین نمایشگاه بین المللی بهداشت،ایمنی،محیط زیست،آتش نشانی ، امداد و نجات و مدیریت بحران

شروع رویداد
چهارشنبه ۱۲ دی ۹۷ ۰۸:۰۰
پایان رویداد
شنبه ۱۵ دی ۹۷ ۱۹:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادغیره / غیره
اضافه به تقویم
چهارمین نمایشگاه بین المللی بهداشت،ایمنی،محیط زیست،آتش نشانی ، امداد و نجات و مدیریت بحران
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش

آدرس:تهران نمایشگاه بین المللی تهران