رویداد به پایان رسیده است!
همایش سراسری بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی با محوریت بازنشستگی بر اساس کارهای سخت و زیان آور در تاریخچهارشنبه ۲۲ آبانبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

همایش سراسری بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی با محوریت بازنشستگی بر اساس کارهای سخت و زیان آور

شروع:
چهارشنبه ۲۲ آبان ۹۸ ۰۹:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۲۲ آبان ۹۸ ۱۶:۰۰
همایش سراسری بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی  با محوریت بازنشستگی بر اساس کارهای سخت و زیان آور
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات

ـ تعریف بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی و اهمیت رعایت آن          

 ـ حالات ( انواع) بازنشستگی  بر اساس جنسیت از نظر سن و سابقه 

- تشریح قانون بازنشستگی پیش از موعددر کارهای سخت و زیان آور

 - توضیح آیین نامه اجرائی قانون بازنشستگی در کارهای سخت و زیان آور

 - نحوه درخواست تشخیص شغل سخت و زیان آور توسط بیمه شده

 - نحوه درخواست تشخیص مشاغل سخت و زیان آور توسط کارفرما

 - تشریح و توضیح بخشنامه اجرائی قانون مذکور

 - تعریف توالی و تناوب در کارهای سخت و زیان آور

- مشاغلی که تاکنون سخت و زیان آور شناخته شده اند

 - مرجع تشخیص و نحوه تشخیص کارهای سخت و زیان آور و مراحل اجرائی آن

- در هنگام تقاضای تشخیص شغل سخت و زیان آور, چه اطلاعات و مدارکی باید ارائه داد

- نحوه درج مشاغل در فرم مربوط و انطباق احکام و مدارک منطبق با آن

- چالشها و ایراداتی که ممکن است توسط سازمان تامین اجتماعی بر روی آثار صادره از سوی کمیته تشخیص کارهای سخت و زیان آور مطرح شود .                   – پاسخگویی به سوالات

آدرس:تهران تهران. خیابان فاطمی‌ . خیابان حجاب. نبش فدراسیون شطرنج. هتل ورزش